Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen

De Stichting

De Dorpskerk in Maarsbergen is niet alleen een markant punt in het dorpshart, maar ook een centrum voor ontmoeting. Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen is opgericht om de Dorpskerk, een waar historisch rijksmonument, en ’t Gebouwtje in stand te houden voor de toekomst van ons mooie dorp. We willen de hele bevolking van Maarsbergen én omgeving betrekken bij het rijksmonument. Dat doen wij door het regelmatig organiseren van dorpsgerichte activiteiten als concerten, lezingen, een kleine markt, activiteiten van de bibliotheek.

Om de dorpsfuncties in de toekomst ook goed te kunnen faciliteren en zelfs uit te breiden, willen we ’t Gebouwtje renoveren: een stuk uitbouwen, de drempels verwijderen, bredere deuren en een toilet voor minder validen staan op het wensenlijstje van de Stichting Vrienden.

Organisatie

De organisatie van alle activiteiten van de stichting ligt in handen van het bestuur. Dat bestaat uit de volgende personen:

Jhr. J.A. op ten Noort, voorzitter
M. van Wolfswinkel, penningmeester
D.J. Veldhuizen, lid
G. van Kooten, lid
W. van Wolfswinkel, lid
J.D. ter Maaten, lid

Comité van aanbeveling:
H.A. van Beuningen
Mevrouw Mr. J.W.H. van der Goes-Petter

RSIN nummer: 861222295
Kamer van Koophandel nummer: 77983866

financieel jaarverslag 2022

Inhoudelijk Jaarverslag 2022

Beloningsbeleid:
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend, anders dan een onkostenvergoeding. Zoals opgeschreven in artikel 7.3 van de statuten.

Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen heeft een ANBI status.

Sponsoring

Helpt u mee de Dorpskerk en ’t Gebouwtje voor Maarsbergen te behouden? U kunt dat doen middels een gift of door Vriend te worden.
Ons banknummer is NL36RABO0355367734

U kunt dit ook via de website direct doen. Vermeld wel uw naam en adres, voor alle nieuwe Vrienden hebben wij een kleine attentie die we graag langs komen brengen.

Wij hebben middels uw giften het afgelopen jaar mee kunnen helpen bij de restauratie van het orgel en van de gebrandschilderde ramen. In de plannen staan o.a. een verbetering aan ’t Gebouwtje en het aanbrengen van een toilet voor minder validen.

Moederdag taart bestellen

Laatste foto’s

© 2020 - 2021 Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen